Ticker

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

Marathi Swadhyay std - 4th - Shaley Shikshan | मराठी स्वाध्याय इयत्ता चौथी - शालेय शिक्षण

मराठी - शालेय शिक्षण स्वाध्याय इयत्ता चौथी | Marathi - Shaley Shikshan Swadhyay std - 4th


मुलांच्या शिक्षणामध्ये तंत्रज्ञानाचा वापर करुन मुलांना दर्जेदार शिक्षण मिळावे म्हणून वेगवेगळे प्रयत्न केले जात आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून दररोजचा ऑफलाईन व ऑनलाईन अभ्यास विद्यार्थ्यांपर्यंत वेगवेगळ्या माध्यमातून पोहचवला जात आहे. तो सर्व प्रकारचा अभ्यास तुम्हांला एकाच ठिकाणी उपलब्ध करुन देण्याचा प्रयत्न येथे केलेला आहे. आपणाला आवश्यक असणारा अभ्यास येथून करता येईल. पाठनिहाय  Online Test,  Video, PDF, स्वरुपात तुम्हांला अभ्यास करता येईल. तसेच कवितेच्या चाली Video / MP3 Format मध्ये अभ्यासता येतील.  आपल्या मित्रांना  ( स्वाध्याय इ.1ली ते इ.10वी ) ची विषयनिहाय स्वाध्याय ची लिंक अवश्य शेअर करा. Share on Whatsapp. आपणा पर्यंत दररोजचा स्वाध्याय वेळीच पोहचला नाही तर या लिंक वरुन तुम्ही डाउनलोड करु शकता. 

विषयनिहाय स्वाध्याय इ.1ली ते इ.10वी - HOME PAGE

परिसर अभ्यास भाग 2 - शालेय शिक्षण स्वाध्याय इयत्ता चौथी | Environmental Studies 2 - Shaley Shikshan Swadhyay std - 4th 

गणित - शालेय शिक्षण स्वाध्याय इयत्ता चौथी | Maths - Shaley Shikshan Swadhyay std - 4th 

इंग्रजी - शालेय शिक्षण स्वाध्याय इयत्ता चौथी | English - Shaley Shikshan Swadhyay std - 4th 

परिसर अभ्यास भाग 1 - शालेय शिक्षण स्वाध्याय इयत्ता चौथी | Environmental Studies 1 - Shaley Shikshan Swadhyay std - 4th 

मराठी - शालेय शिक्षण स्वाध्याय इ.4थी

पाठाचे नाव Online Test स्वाध्याय PDF Video
1- धरतीची आम्ही लेकरं Click Here Click Here Click Here
2- बोलणारी नदी Click Here Click Here Click Here
3- आम्हांलाही हवाय मोबाईल Click Here Click Here Click Here
4- या भारतात Click Here Click Here Click Here
5- मला शिकायचंय! Click Here Click Here Click Here
6- मायेची पाखर Click Here Click Here Click Here
7- धूळपेरणी Click Here Click Here Click Here
8- गुणग्राहक राजा Click Here Click Here Click Here
9- ईदगाह Click Here Click Here Click Here
10- धाडसी हाली Click Here Click Here Click Here
11- नाखवादादा... Click Here Click Here Click Here
12- वाटाड्या Click Here Click Here Click Here
13- चवदार तळ्याचे पाणी Click Here Click Here Click Here
14- मिठाचा शोध Click Here Click Here Click Here
15- आनंदाचं झाड Click Here Click Here Click Here
16- झुळूक मी व्हावे Click Here Click Here Click Here
17- म्हणींच्या गमती Click Here Click Here Click Here
18- जननायक बिरसा मुंडा Click Here Click Here Click Here
19- हें कोण गे आई? Click Here Click Here Click Here
19- आम्ही सूचना फलक वाचतो Click Here Click Here Click Here
20- कोलाज Click Here Click Here Click Here
21- आभाळमाया Click Here Click Here Click Here
22- होय, मी सुद्धा! Click Here Click Here Click Here
23-मन्हा खान्देस्नी माटी Click Here Click Here Click Here
24-थोर हुतात्मे Click Here Click Here Click Here
25-संतवाणी Click Here Click Here Click Here

Touch on Image


Post a Comment

0 Comments

close