Ticker

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

Maths Swadhyay std - 4th - Shaley Shikshan | गणित स्वाध्याय इयत्ता चौथी - शालेय शिक्षण

गणित - शालेय शिक्षण स्वाध्याय इयत्ता चौथी |  Mathematics - Shaley Shikshan Swadhyay std - 4th 


मुलांच्या शिक्षणामध्ये तंत्रज्ञानाचा वापर करुन मुलांना दर्जेदार शिक्षण मिळावे म्हणून वेगवेगळे प्रयत्न केले जात आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून दररोजचा ऑफलाईन व ऑनलाईन अभ्यास विद्यार्थ्यांपर्यंत वेगवेगळ्या माध्यमातून पोहचवला जात आहे. तो सर्व प्रकारचा अभ्यास तुम्हांला एकाच ठिकाणी उपलब्ध करुन देण्याचा प्रयत्न येथे केलेला आहे. आपणाला आवश्यक असणारा अभ्यास येथून करता येईल. पाठनिहाय  Online Test,  Video, PDF, स्वरुपात तुम्हांला अभ्यास करता येईल. तसेच कवितेच्या चाली Video / MP3 Format मध्ये अभ्यासता येतील.  आपल्या मित्रांना  ( स्वाध्याय इ.1ली ते इ.10वी ) ची विषयनिहाय स्वाध्याय ची लिंक अवश्य शेअर करा. Share on Whatsapp. आपणा पर्यंत दररोजचा स्वाध्याय वेळीच पोहचला नाही तर या लिंक वरुन तुम्ही डाउनलोड करु शकता. 

विषयनिहाय स्वाध्याय इ.1ली ते इ.10वी - HOME PAGE

परिसर अभ्यास भाग 2 - शालेय शिक्षण स्वाध्याय इयत्ता चौथी | Environmental Studies 2 - Shaley Shikshan Swadhyay std - 4th 

मराठी - शालेय शिक्षण स्वाध्याय इयत्ता चौथी | Marathi - Shaley Shikshan Swadhyay std - 4th 

इंग्रजी - शालेय शिक्षण स्वाध्याय इयत्ता चौथी | English - Shaley Shikshan Swadhyay std - 4th 

परिसर अभ्यास भाग 1 - शालेय शिक्षण स्वाध्याय इयत्ता चौथी | Environmental Studies 1 - Shaley Shikshan Swadhyay std - 4th 


गणित - शालेय शिक्षण स्वाध्याय इ.4थी

पाठाचे नाव Online Test स्वाध्याय PDF Video
1- भौमितिक आकृत्या Click Here Click Here Click Here
2- संख्याज्ञान Click Here Click Here Click Here
3- बेरीज Click Here Click Here Click Here
1- वजाबाकी Click Here Click Here Click Here
5- गुणाकार भाग 1 Click Here Click Here Click Here
6- भागाकार भाग 1 Click Here Click Here Click Here
7- नाणी आणि नोटा Click Here Click Here Click Here
8- कालमापन Click Here Click Here Click Here
9- बेरीज वजाबाकी शाब्दिक उदाहरणे Click Here Click Here Click Here
10- अपूर्णांक Click Here Click Here Click Here
11- मापन Click Here Click Here Click Here
12- परिमिती आणि क्षेत्रफळ Click Here Click Here Click Here
13- गुणाकार भाग दोन Click Here Click Here Click Here
14- भागाकार भाग दोन Click Here Click Here Click Here
15- चित्रालेख Click Here Click Here Click Here
16- आकृतीबंध Click Here Click Here Click Here

इयत्ता - 1ली ते 10वी

Post a Comment

0 Comments

close