Ticker

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

Shaley Shikshan Swadhyay std - 5th शालेय शिक्षण स्वाध्याय इयत्ता पाचवी

Shaley Shikshan Swadhyay std - 5th शालेय शिक्षण स्वाध्याय इयत्ता पाचवी

मुलांच्या शिक्षणामध्ये तंत्रज्ञानाचा वापर करुन मुलांना दर्जेदार शिक्षण मिळावे म्हणून वेगवेगळे प्रयत्न केले जात आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून दररोजचा ऑफलाईन व ऑनलाईन अभ्यास विद्यार्थ्यांपर्यंत वेगवेगळ्या माध्यमातून पोहचवला जात आहे. तो सर्व प्रकारचा अभ्यास तुम्हांला एकाच ठिकाणी उपलब्ध करुन देण्याचा प्रयत्न येथे केलेला आहे. आपणाला आवश्यक असणारा अभ्यास येथून करता येईल. पाठनिहाय  Online Test,  Video, PDF, स्वरुपात तुम्हांला अभ्यास करता येईल. तसेच कवितेच्या चाली Video / MP3 Format मध्ये अभ्यासता येतील.  आपल्या मित्रांना  ( स्वाध्याय इ.1ली ते इ.10वी ) ची विषयनिहाय स्वाध्याय ची लिंक अवश्य शेअर करा. Share on Whatsapp. आपणा पर्यंत दररोजचा स्वाध्याय वेळीच पोहचला नाही तर या लिंक वरुन तुम्ही डाउनलोड करु शकता.

शालेय शिक्षण स्वाध्याय इ.५वी

अ.नं. तपशील Online Test स्वाध्याय PDF Video/MP3
1 मराठी Click Here Click Here Click Here
2 गणित Click Here Click Here Click Here
3 इंग्रजी Click Here Click Here Click Here
4 परिसर अभ्यास 1 Click Here Click Here Click Here
5 परिसर अभ्यास 2 Click Here Click Here Click Here
वेबसाईट अपडेटदररोजचे शैक्षणिक अपडेट व सर्व स्पर्धा परीक्षा अपडेट
@ शालेय शिक्षण अपडेट शैक्षणिक अपडेट CCE प्रश्नपत्रिका व नोंदी शासन निर्णय
@ शिष्यवृत्ती परीक्षा
सराव टेस्ट
Online Test-5th Online Test-8th Question Papers
@ शालेय स्पर्धा
परीक्षा अपडेट
Navoday Exam NMMS Exam Latest Update
इयत्तानिहाय अपडेटOnline Test स्वाध्याय PDF Video/MP3
1 इ.1ली Click Here Click Here Click Here
2 इ.2री Click Here Click Here Click Here
3 इ.3री Click Here Click Here Click Here
4 इ.4थी Click Here Click Here Click Here
5 इ.5वी Click Here Click Here Click Here
6 इ.६वी Click Here Click Here Click Here
7 इ.७वी Click Here Click Here Click Here
8 इ.८वी Click Here Click Here Click Here
9 इ.९वी Click Here Click Here Click Here
10 इ.१०वी Click Here Click Here Click Here


Share with ypur friends.

   

Post a Comment

0 Comments

close