Ticker

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

Environmental Studies Part 1 Swadhyay std - 4th - Shaley Shikshan | परिसर अभ्यास भाग 1 स्वाध्याय इयत्ता चौथी - शालेय शिक्षण

परिसर अभ्यास - शालेय शिक्षण स्वाध्याय इयत्ता चौथी | Environmental Studies - Shaley Shikshan Swadhyay std - 4th 


मुलांच्या शिक्षणामध्ये तंत्रज्ञानाचा वापर करुन मुलांना दर्जेदार शिक्षण मिळावे म्हणून वेगवेगळे प्रयत्न केले जात आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून दररोजचा ऑफलाईन व ऑनलाईन अभ्यास विद्यार्थ्यांपर्यंत वेगवेगळ्या माध्यमातून पोहचवला जात आहे. तो सर्व प्रकारचा अभ्यास तुम्हांला एकाच ठिकाणी उपलब्ध करुन देण्याचा प्रयत्न येथे केलेला आहे. आपणाला आवश्यक असणारा अभ्यास येथून करता येईल. पाठनिहाय  Online Test,  Video, PDF, स्वरुपात तुम्हांला अभ्यास करता येईल. तसेच कवितेच्या चाली Video / MP3 Format मध्ये अभ्यासता येतील.  आपल्या मित्रांना  ( स्वाध्याय इ.1ली ते इ.10वी ) ची विषयनिहाय स्वाध्याय ची लिंक अवश्य शेअर करा. Share on Whatsapp. आपणा पर्यंत दररोजचा स्वाध्याय वेळीच पोहचला नाही तर या लिंक वरुन तुम्ही डाउनलोड करु शकता. 

विषयनिहाय स्वाध्याय इ.1ली ते इ.10वी - HOME PAGE

मराठी - शालेय शिक्षण स्वाध्याय इयत्ता चौथी | Marathi - Shaley Shikshan Swadhyay std - 4th 

गणित - शालेय शिक्षण स्वाध्याय इयत्ता चौथी | Maths - Shaley Shikshan Swadhyay std - 4th 

इंग्रजी - शालेय शिक्षण स्वाध्याय इयत्ता चौथी | English - Shaley Shikshan Swadhyay std - 4th 

परिसर अभ्यास भाग 2 - शालेय शिक्षण स्वाध्याय इयत्ता चौथी | Environmental Studies 2 - Shaley Shikshan Swadhyay std - 4th 


परिसर अभ्यास भाग 1 - शालेय शिक्षण स्वाध्याय इ.4थी

पाठाचे नाव Online Test स्वाध्याय PDF Video
1- प्राण्यांचा जीवनक्रम Click Here Click Here Click Here
2- सजीवांचे परस्परांशी नाते Click Here Click Here Click Here
3- साठवण पाण्याची Click Here Click Here Click Here
4- पिण्याचे पाणी Click Here Click Here Click Here
5- घरोघरी पाणी Click Here Click Here Click Here
6- अन्नातील विविधता Click Here Click Here Click Here
7- आहाराची पौष्टिकता Click Here Click Here Click Here
8- मोलाचे अन्न Click Here Click Here Click Here
9- हवा Click Here Click Here Click Here
10- वस्त्र Click Here Click Here Click Here
11- पाहू तरी शरीराच्या आत Click Here Click Here Click Here
12- छोटे आजार,घरगुती उपचार Click Here Click Here Click Here
13- दिशा व नकाशा Click Here Click Here Click Here
14- नकाशा आणि खुणा Click Here Click Here Click Here
15- माझा जिल्हा माझे राज्य Click Here Click Here Click Here
16- दिवस व रात्र Click Here Click Here Click Here
17- माझी जडणघडण Click Here Click Here Click Here
18- कुटुंब आणि शेजारात होत असलेले बदल Click Here Click Here Click Here
19- माझी आनंददायी शाळा Click Here Click Here Click Here
20- माझी जबाबदारी आणि संवेदनशीलता Click Here Click Here Click Here
21- समूहजीवनासाठी व्यवस्थापन Click Here Click Here Click Here
22- वाहतूक व संदेशवहन Click Here Click Here Click Here
23- नैसर्गिक आपत्ती Click Here Click Here Click Here
24- आपण परिसर धोक्यात आणत आहोत का? Click Here Click Here Click Here

इयत्ता - 1ली ते 10वी

Post a Comment

0 Comments

close