Ticker

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

English Swadhyay std - 4th - Shaley Shikshan | इंग्रजी स्वाध्याय इयत्ता चौथी - शालेय शिक्षण

इंग्रजी - शालेय शिक्षण स्वाध्याय इयत्ता चौथी |  English - Shaley Shikshan Swadhyay std - 4th 


मुलांच्या शिक्षणामध्ये तंत्रज्ञानाचा वापर करुन मुलांना दर्जेदार शिक्षण मिळावे म्हणून वेगवेगळे प्रयत्न केले जात आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून दररोजचा ऑफलाईन व ऑनलाईन अभ्यास विद्यार्थ्यांपर्यंत वेगवेगळ्या माध्यमातून पोहचवला जात आहे. तो सर्व प्रकारचा अभ्यास तुम्हांला एकाच ठिकाणी उपलब्ध करुन देण्याचा प्रयत्न येथे केलेला आहे. आपणाला आवश्यक असणारा अभ्यास येथून करता येईल. पाठनिहाय  Online Test,  Video, PDF, स्वरुपात तुम्हांला अभ्यास करता येईल. तसेच कवितेच्या चाली Video / MP3 Format मध्ये अभ्यासता येतील.  आपल्या मित्रांना  ( स्वाध्याय इ.1ली ते इ.10वी ) ची विषयनिहाय स्वाध्याय ची लिंक अवश्य शेअर करा. Share on Whatsapp. आपणा पर्यंत दररोजचा स्वाध्याय वेळीच पोहचला नाही तर या लिंक वरुन तुम्ही डाउनलोड करु शकता. 

विषयनिहाय स्वाध्याय इ.1ली ते इ.10वी - HOME PAGE

मराठी - शालेय शिक्षण स्वाध्याय इयत्ता चौथी | Marathi - Shaley Shikshan Swadhyay std - 4th 

गणित - शालेय शिक्षण स्वाध्याय इयत्ता चौथी | Maths - Shaley Shikshan Swadhyay std - 4th 

परिसर अभ्यास भाग 2 - शालेय शिक्षण स्वाध्याय इयत्ता चौथी | Environmental Studies 2 - Shaley Shikshan Swadhyay std - 4th 

परिसर अभ्यास भाग 1 - शालेय शिक्षण स्वाध्याय इयत्ता चौथी | Environmental Studies 1 - Shaley Shikshan Swadhyay std - 4th 


इंग्रजी - शालेय शिक्षण स्वाध्याय इ.4थी

पाठाचे नाव Online Test स्वाध्याय PDF Video
Unit - One
An action song Click Here Click Here Click Here
Circle 1 Click Here Click Here Click Here
Words from letters Click Here Click Here Click Here
A Garden of words Click Here Click Here Click Here
one at a time Click Here Click Here Click Here
Four things about me Click Here Click Here Click Here
Raindrops Click Here Click Here Click Here
A guessing game Click Here Click Here Click Here
In the Park Click Here Click Here Click Here
Action words and phrases Click Here Click Here Click Here
Unit - Two
Row Your Boat Click Here Click Here Click Here
A Garden pf Words Click Here Click Here Click Here
The hare and the Tortoise Click Here Click Here Click Here
categories Click Here Click Here Click Here
To the Market Click Here Click Here Click Here
Munnu's Maths Click Here Click Here Click Here
Circles 2 Click Here Click Here Click Here
A team of Workers Click Here Click Here Click Here
Fresh Food Click Here Click Here Click Here
In a biscuit Factory Click Here Click Here Click Here
Let's talk Click Here Click Here Click Here
Unit - Three
Time Poems Click Here Click Here Click Here
A Garden of words Click Here Click Here Click Here
The Sky is falling Click Here Click Here Click Here
Responses Click Here Click Here Click Here
A Recipe Click Here Click Here Click Here
Something Special Click Here Click Here Click Here
From the Postbox 1 Click Here Click Here Click Here
How birds Fly Click Here Click Here Click Here
Little Brown Sparrows Click Here Click Here Click Here
circles 3 Click Here Click Here Click Here
Namita Didi's Time-Table Click Here Click Here Click Here
Unit - Four
good habits Click Here Click Here Click Here
word building Click Here Click Here Click Here
a garden of words Click Here Click Here Click Here
Maya's dream Click Here Click Here Click Here
building sentences Click Here Click Here Click Here
messages Click Here Click Here Click Here
from the postbox 2 Click Here Click Here Click Here
group telephone Click Here Click Here Click Here
clouds Click Here Click Here Click Here
the man who cried wolf Click Here Click Here Click Here
minding the class Click Here Click Here Click Here
Unit - Five
change Click Here Click Here Click Here
changing sentences Click Here Click Here Click Here
Garden of words Click Here Click Here Click Here
the golden fish Click Here Click Here Click Here
circles 4 Click Here Click Here Click Here
from the postbox 3 Click Here Click Here Click Here
at the bottom of the ocean Click Here Click Here Click Here
a visit to a garden Click Here Click Here Click Here
riddles Click Here Click Here Click Here
Unit - Six
an action rhyme Click Here Click Here Click Here
the kingdom of plants Click Here Click Here Click Here
I want to tell you Click Here Click Here Click Here
a garden of words Click Here Click Here Click Here
a never ending story Click Here Click Here Click Here
five fluffy little Robbins Click Here Click Here Click Here
good manners Click Here Click Here Click Here
order, order! Click Here Click Here Click Here
time to laugh Click Here Click Here Click Here
first term test Click Here Click Here Click Here
second term test Click Here Click Here Click Here

इयत्ता - 1ली ते 10वी

Post a Comment

0 Comments

close