Ticker

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

Maths -Shaley Shikshan Swadhyay std - 2nd | गणित - शालेय शिक्षण स्वाध्याय इयत्ता दुसरी

गणित - शालेय शिक्षण स्वाध्याय इयत्ता दुसरी | Matjematics - Shaley Shikshan Swadhyay std - std - 2nd


मुलांच्या शिक्षणामध्ये तंत्रज्ञानाचा वापर करुन मुलांना दर्जेदार शिक्षण मिळावे म्हणून वेगवेगळे प्रयत्न केले जात आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून दररोजचा ऑफलाईन व ऑनलाईन अभ्यास विद्यार्थ्यांपर्यंत वेगवेगळ्या माध्यमातून पोहचवला जात आहे. तो सर्व प्रकारचा अभ्यास तुम्हांला एकाच ठिकाणी उपलब्ध करुन देण्याचा प्रयत्न येथे केलेला आहे. आपणाला आवश्यक असणारा अभ्यास येथून करता येईल. पाठनिहाय  Online Test,  Video, PDF, स्वरुपात तुम्हांला अभ्यास करता येईल. तसेच कवितेच्या चाली Video / MP3 Format मध्ये अभ्यासता येतील.  आपल्या मित्रांना  ( स्वाध्याय इ.1ली ते इ.10वी ) ची विषयनिहाय स्वाध्याय ची लिंक अवश्य शेअर करा. Share on Whatsapp. आपणा पर्यंत दररोजचा स्वाध्याय वेळीच पोहचला नाही तर या लिंक वरुन तुम्ही डाउनलोड करु शकता. 

विषयनिहाय स्वाध्याय इ.1ली ते इ.10वी - HOME PAGE

मराठी - शालेय शिक्षण स्वाध्याय इयत्ता दुसरी | Marathi - Shaley Shikshan Swadhyay std - 2nd

इंग्रजी - शालेय शिक्षण स्वाध्याय इयत्ता दुसरी | English - Shaley Shikshan Swadhyay std - 2nd

गणित - शालेय शिक्षण स्वाध्याय इ.2री

पाठाचे नाव Online Test स्वाध्याय PDF Video
1- चला शोधूया आकार Click Here Click Here Click Here
2- चला हाताळूया भौमितिक आकार Click Here Click Here Click Here
3- गंमत रेषेची Click Here Click Here Click Here
4- चला ओळखूया भौमितिक आकार Click Here Click Here Click Here
5- संख्यांच्या जगात Click Here Click Here Click Here
6- संख्या वाचू लिहूया Click Here Click Here Click Here
7- गट करून मोजणी Click Here Click Here Click Here
8- चित्रात दाखवलेली संख्या Click Here Click Here Click Here
9- स्थानिक किंमत Click Here Click Here Click Here
10- विस्तारित रुप Click Here Click Here Click Here
11-टप्प्याने संख्या मोजूया Click Here Click Here Click Here
12- बेरजेची गंमत Click Here Click Here Click Here
13- बेरीज पुढे मोजून Click Here Click Here Click Here
14- बेरीज बिनहातच्याची Click Here Click Here Click Here
15- शून्याची बेरीज व वजाबाकी Click Here Click Here Click Here
16- गोष्टीतील बेरीज - 1 Click Here Click Here Click Here
17- वजाबाकी ने कमी करूया Click Here Click Here Click Here
18- वजाबाकी मागे मोजून Click Here Click Here Click Here
19- बेरीज वजाबाकीची जोडी Click Here Click Here Click Here
20- गोष्टीतील वजाबाकी Click Here Click Here Click Here
21- वर्षाचे महिने बारा Click Here Click Here Click Here
1- संख्यांचा लहान मोठेपणा Click Here Click Here Click Here
2- संख्येची शेजारची लगतची मागची व पुढची संख्या Click Here Click Here Click Here
3- संख्यांचा चढता उतरता क्रम Click Here Click Here Click Here
4- चला संख्या तयार करूया Click Here Click Here Click Here
5- मूल्यवाचक क्रमवाचक संख्या Click Here Click Here Click Here
6- मिळवू चित्रातून माहिती Click Here Click Here Click Here
7- खास बेरीज हातच्याची Click Here Click Here Click Here
8- गोष्टीतील बेरीज- 2 Click Here Click Here Click Here
9- वजाबाकीसाठी दशक सुटा करू Click Here Click Here Click Here
10- ओळखूया, नाणी नोटा Click Here Click Here Click Here
11- लांबी मोजूया Click Here Click Here Click Here
12- वजन करूया Click Here Click Here Click Here
13- धारकता मोजूया Click Here Click Here Click Here
14- माहितीचे व्यवस्थापन Click Here Click Here Click Here
15- आकृतीबंध Click Here Click Here Click Here
16- गुणाकार पूर्वतयारी Click Here Click Here Click Here
17- पाढे तयार करूया Click Here Click Here Click Here
18- गोष्टीतील गणित Click Here Click Here Click Here

इयत्ता - 1ली ते 10वी

Post a Comment

0 Comments