Ticker

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

English -Shaley Shikshan Swadhyay std - 2nd | इंग्रजी - शालेय शिक्षण स्वाध्याय इयत्ता दुसरी

इंग्रजी - शालेय शिक्षण स्वाध्याय इयत्ता दुसरी | English - Shaley Shikshan Swadhyay std - 2nd


मुलांच्या शिक्षणामध्ये तंत्रज्ञानाचा वापर करुन मुलांना दर्जेदार शिक्षण मिळावे म्हणून वेगवेगळे प्रयत्न केले जात आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून दररोजचा ऑफलाईन व ऑनलाईन अभ्यास विद्यार्थ्यांपर्यंत वेगवेगळ्या माध्यमातून पोहचवला जात आहे. तो सर्व प्रकारचा अभ्यास तुम्हांला एकाच ठिकाणी उपलब्ध करुन देण्याचा प्रयत्न येथे केलेला आहे. आपणाला आवश्यक असणारा अभ्यास येथून करता येईल. पाठनिहाय  Online Test,  Video, PDF, स्वरुपात तुम्हांला अभ्यास करता येईल. तसेच कवितेच्या चाली Video / MP3 Format मध्ये अभ्यासता येतील.  आपल्या मित्रांना  ( स्वाध्याय इ.1ली ते इ.10वी ) ची विषयनिहाय स्वाध्याय ची लिंक अवश्य शेअर करा. Share on Whatsapp. आपणा पर्यंत दररोजचा स्वाध्याय वेळीच पोहचला नाही तर या लिंक वरुन तुम्ही डाउनलोड करु शकता. 

विषयनिहाय स्वाध्याय इ.1ली ते इ.10वी - HOME PAGE


गणित - शालेय शिक्षण स्वाध्याय इयत्ता दुसरी | Maths - Shaley Shikshan Swadhyay std - 2nd

मराठी - शालेय शिक्षण स्वाध्याय इयत्ता दुसरी | Marathi - Shaley Shikshan Swadhyay std - 2nd

इंग्रजी - शालेय शिक्षण स्वाध्याय इ.2री

पाठाचे नाव Online Test स्वाध्याय PDF Video
1- Bounce a ball Click Here Click Here Click Here
1.2- activity time Click Here Click Here Click Here
1- let's speak Click Here Click Here Click Here
1- let's revise Click Here Click Here Click Here
1- fun with alphabet Click Here Click Here Click Here
1- activity time Click Here Click Here Click Here
1- let's speak Click Here Click Here Click Here
1- word basket Click Here Click Here Click Here
1- learning letters Click Here Click Here Click Here
1- animal song Click Here Click Here Click Here
1- reading time Click Here Click Here Click Here
1- Birds can fly Click Here Click Here Click Here
1- activity time Click Here Click Here Click Here
1- let's speak Click Here Click Here Click Here
1- the lion and the mouse Click Here Click Here Click Here
1- word basket Click Here Click Here Click Here
1- learning letters Click Here Click Here Click Here
1- Tony tinkar Click Here Click Here Click Here
1- activity time Click Here Click Here Click Here
1- let's speak Click Here Click Here Click Here
1- numbers Click Here Click Here Click Here
1- the visit to grandmother Click Here Click Here Click Here
1- action song Click Here Click Here Click Here
1- activity time Click Here Click Here Click Here
1- let's speak Click Here Click Here Click Here
1- word basket Click Here Click Here Click Here
1- no the occupations Click Here Click Here Click Here
1- Jhoom Jhoom Jhoom Click Here Click Here Click Here
1- let's speak Click Here Click Here Click Here
1- word basket Click Here Click Here Click Here
1- learning letters Click Here Click Here Click Here
1- fun with letters Click Here Click Here Click Here
1- reading time Click Here Click Here Click Here
1- the squirrel Click Here Click Here Click Here
1- calendar Click Here Click Here Click Here
1- let's speak Click Here Click Here Click Here
1- who is better Click Here Click Here Click Here
1- word basket Click Here Click Here Click Here
1- learning letters Click Here Click Here Click Here
1- crossing the road Click Here Click Here Click Here
1- activity time Click Here Click Here Click Here
1- let's speak Click Here Click Here Click Here
1- word building Click Here Click Here Click Here
1- reading time Click Here Click Here Click Here
1- Q Click Here Click Here Click Here
1- Q Click Here Click Here Click Here
1- Q Click Here Click Here Click Here
1- Q Click Here Click Here Click Here
1- Q Click Here Click Here Click Here
1- Q Click Here Click Here Click Here
1- Q Click Here Click Here Click Here

इयत्ता - 1ली ते 10वी

Post a Comment

0 Comments

close