Ticker

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

Maths Part 1 Swadhyay std - 10th - Shaley Shikshan | गणित भाग 1 स्वाध्याय इयत्ता दहावी - शालेय शिक्षण

गणित भाग 1 - शालेय शिक्षण स्वाध्याय इयत्ता दहावी | Maths Parrt 1 - Shaley Shikshan Swadhyay std - 10th


मुलांच्या शिक्षणामध्ये तंत्रज्ञानाचा वापर करुन मुलांना दर्जेदार शिक्षण मिळावे म्हणून वेगवेगळे प्रयत्न केले जात आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून दररोजचा ऑफलाईन व ऑनलाईन अभ्यास विद्यार्थ्यांपर्यंत वेगवेगळ्या माध्यमातून पोहचवला जात आहे. तो सर्व प्रकारचा अभ्यास तुम्हांला एकाच ठिकाणी उपलब्ध करुन देण्याचा प्रयत्न येथे केलेला आहे. आपणाला आवश्यक असणारा अभ्यास येथून करता येईल. पाठनिहाय  Online Test,  Video, PDF, स्वरुपात तुम्हांला अभ्यास करता येईल. तसेच कवितेच्या चाली Video / MP3 Format मध्ये अभ्यासता येतील.  आपल्या मित्रांना  ( स्वाध्याय इ.1ली ते इ.10वी ) ची विषयनिहाय स्वाध्याय ची लिंक अवश्य शेअर करा. Share on Whatsapp. आपणा पर्यंत दररोजचा स्वाध्याय वेळीच पोहचला नाही तर या लिंक वरुन तुम्ही डाउनलोड करु शकता. 

विषयनिहाय स्वाध्याय इ.1ली ते इ.10वी - HOME PAGE

 मराठी- शालेय शिक्षण स्वाध्याय इयत्ता दहावी | Marathi - Shaley Shikshan Swadhyay std - 10th 

गणित भाग 1 - शालेय शिक्षण स्वाध्याय इयत्ता दहावी | Maths Part 1 - Shaley Shikshan Swadhyay std - 10th 

गणित भाग 2 - शालेय शिक्षण स्वाध्याय इयत्ता दहावी | Maths Part 2 - Shaley Shikshan Swadhyay std - 10th 

इंग्रजी - शालेय शिक्षण स्वाध्याय इयत्ता दहावी | English - Shaley Shikshan Swadhyay std - 10th 

विज्ञान व तंत्रज्ञान भाग 1 - शालेय शिक्षण स्वाध्याय इयत्ता दहावी | Science and Techonology Part 1 - Shaley Shikshan Swadhyay std - 10th 

विज्ञान व तंत्रज्ञान भाग 2 - शालेय शिक्षण स्वाध्याय इयत्ता दहावी | Science and Techonology Part 2 - Shaley Shikshan Swadhyay std - 10th 

हिंदी - शालेय शिक्षण स्वाध्याय इयत्ता दहावी | Hindi - Shaley Shikshan Swadhyay std - 10th 

इतिहास व राज्यशास्त्र  - शालेय शिक्षण स्वाध्याय इयत्ता दहावी | History - Shaley Shikshan Swadhyay std - 10th 

भूगोल - शालेय शिक्षण स्वाध्याय इयत्ता दहावी | Geography - Shaley Shikshan Swadhyay std - 10th

गणित भाग 1 - शालेय शिक्षण स्वाध्याय इ.10वी

पाठाचे नाव Online Test स्वाध्याय PDF Video
1- Q Click Here Click Here Click Here
1- Q Click Here Click Here Click Here
1- Q Click Here Click Here Click Here
1- Q Click Here Click Here Click Here
1- Q Click Here Click Here Click Here
1- Q Click Here Click Here Click Here
1- Q Click Here Click Here Click Here
1- Q Click Here Click Here Click Here
1- Q Click Here Click Here Click Here
1- Q Click Here Click Here Click Here
1- Q Click Here Click Here Click Here
1- Q Click Here Click Here Click Here
1- Q Click Here Click Here Click Here
1- Q Click Here Click Here Click Here
1- Q Click Here Click Here Click Here
1- Q Click Here Click Here Click Here

इयत्ता - 1ली ते 10वी


Post a Comment

0 Comments

close