Ticker

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

English -Shaley Shikshan Swadhyay std - 3rd | इंग्रजी - शालेय शिक्षण स्वाध्याय इयत्ता तिसरी

इंग्रजी - शालेय शिक्षण स्वाध्याय इयत्ता तिसरी | English - Shaley Shikshan Swadhyay std - 3rd


मुलांच्या शिक्षणामध्ये तंत्रज्ञानाचा वापर करुन मुलांना दर्जेदार शिक्षण मिळावे म्हणून वेगवेगळे प्रयत्न केले जात आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून दररोजचा ऑफलाईन व ऑनलाईन अभ्यास विद्यार्थ्यांपर्यंत वेगवेगळ्या माध्यमातून पोहचवला जात आहे. तो सर्व प्रकारचा अभ्यास तुम्हांला एकाच ठिकाणी उपलब्ध करुन देण्याचा प्रयत्न येथे केलेला आहे. आपणाला आवश्यक असणारा अभ्यास येथून करता येईल. पाठनिहाय  Online Test,  Video, PDF, स्वरुपात तुम्हांला अभ्यास करता येईल. तसेच कवितेच्या चाली Video / MP3 Format मध्ये अभ्यासता येतील.  आपल्या मित्रांना  ( स्वाध्याय इ.1ली ते इ.10वी ) ची विषयनिहाय स्वाध्याय ची लिंक अवश्य शेअर करा. Share on Whatsapp. आपणा पर्यंत दररोजचा स्वाध्याय वेळीच पोहचला नाही तर या लिंक वरुन तुम्ही डाउनलोड करु शकता. 

विषयनिहाय स्वाध्याय इ.1ली ते इ.10वी - HOME PAGE

मराठी - शालेय शिक्षण स्वाध्याय इयत्ता तिसरी | Marathi - Shaley Shikshan Swadhyay std - 3rd 

गणित - शालेय शिक्षण स्वाध्याय इयत्ता तिसरी | Maths - Shaley Shikshan Swadhyay std - 3rd

परिसर अभ्यास - शालेय शिक्षण स्वाध्याय इयत्ता तिसरी | English - Shaley Shikshan Swadhyay std - 3rd

इंग्रजी - शालेय शिक्षण स्वाध्याय इ.3री

पाठाचे नाव Online Test स्वाध्याय PDF Video
Unit - One
Play Time Click Here Click Here Click Here
Revision 1 Click Here Click Here Click Here
Revision 2 Click Here Click Here Click Here
Spot the Letter Click Here Click Here Click Here
b-c-p-t Click Here Click Here Click Here
Priya in the Village 1 Click Here Click Here Click Here
Riya in the City 1 Click Here Click Here Click Here
Priya in the Village 2 Click Here Click Here Click Here
Riya in the City 2 Click Here Click Here Click Here
d-f-m-n Click Here Click Here Click Here
More or Less Click Here Click Here Click Here
Days of the Week Click Here Click Here Click Here
Who are you? Click Here Click Here Click Here
Unit - Two
Can you..? Click Here Click Here Click Here
Strings of action Click Here Click Here Click Here
a-e-i-o-u Click Here Click Here Click Here
Apples and Bananas Click Here Click Here Click Here
Action Time 1 Click Here Click Here Click Here
Let's speak Click Here Click Here Click Here
h-l-r-s Click Here Click Here Click Here
We can read and write 2 Click Here Click Here Click Here
Unit - Three
We are all together Click Here Click Here Click Here
Plant Magic Click Here Click Here Click Here
Action Time 2 Click Here Click Here Click Here
g-j-k-q Click Here Click Here Click Here
Words and Puzzles Click Here Click Here Click Here
We have something... Click Here Click Here Click Here
Kind Kondiba Click Here Click Here Click Here
v-w-x-y-z Click Here Click Here Click Here
An alphabet song Click Here Click Here Click Here
Opposites Click Here Click Here Click Here
Unit - Four
Three Little Kittens Click Here Click Here Click Here
riddle Click Here Click Here Click Here
capital letters Click Here Click Here Click Here
lots to do with letters Click Here Click Here Click Here
mix a pancake Click Here Click Here Click Here
banana delight Click Here Click Here Click Here
action words Click Here Click Here Click Here
the sun and the wind Click Here Click Here Click Here
whether word Click Here Click Here Click Here
motos Click Here Click Here Click Here
project Click Here Click Here Click Here
Unit - Five
Mary had a little Lamb Click Here Click Here Click Here
Map Reading Click Here Click Here Click Here
travel manners Click Here Click Here Click Here
the best person in town Click Here Click Here Click Here
project Click Here Click Here Click Here
my mobile is ringing Click Here Click Here Click Here
lovely bird in the garden Click Here Click Here Click Here
let's speak Click Here Click Here Click Here
matching pairs Click Here Click Here Click Here
messages Click Here Click Here Click Here
guess the word Click Here Click Here Click Here
Unit - Six
in the word of letters Click Here Click Here Click Here
Rahim and his Camel Click Here Click Here Click Here
faces and feelings Click Here Click Here Click Here
Amit feels like this Click Here Click Here Click Here
find a friend Click Here Click Here Click Here
let's speak Click Here Click Here Click Here
speak or pass Click Here Click Here Click Here
a lot of work to do Click Here Click Here Click Here
project Click Here Click Here Click Here
see you later Click Here Click Here Click Here
test number 1 Click Here Click Here Click Here

इयत्ता - 1ली ते 10वी

Post a Comment

0 Comments

close